Üyeler
Adı Soyadı Füsun Can
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 1991
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler