Üyeler
Adı Soyadı Fatma M. Yücel
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Düzce Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD