Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Sami Serin
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1990
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler