Üyeler
Adı Soyadı Abbas Yousefi Rad(Taner)
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler