Üyeler
Adı Soyadı Nilgün Kasifoglu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD