Üyeler
Adı Soyadı Özlem Güven
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKEM