Üyeler
Adı Soyadı Özlem Hamança
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler