Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Berfe Canberk
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMID