Üyeler
Adı Soyadı HASAN BAYRAK
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1980
Uzmanlık Aldığı Kurum REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ / 2004
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD