Üyeler
Adı Soyadı Meral Turan
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD