Üyeler
Adı Soyadı Özlem Dengel uzunkaya
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler İstanbul Tabip Odası KLIMUD