Üyeler
Adı Soyadı Neval Elgörmüş
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMID TMC