Üyeler
Adı Soyadı Pınar Erdoğmuş
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa Numune E A H / 2004
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler