Üyeler
Adı Soyadı Cihan Tasdemir
Ünvanı Tıbbi Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Haydarpaşa Numune EAH / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMİK, KOSAV