Üyeler
Adı Soyadı Nilgün Ünal
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği