Üyeler
Adı Soyadı Hicran İzci
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / 2003
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD