Üyeler
Adı Soyadı Elif Sanem Baykal
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Yüzüncü Yıl Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler