Üyeler
Adı Soyadı Özgün Kiris Satilmis
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği, KLİMUD