Üyeler
Adı Soyadı Ebru Demiray Gürbüz
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ege Mezunlar Derneği Erişkin Aşı derneği