Üyeler
Adı Soyadı Demet Hacıseyitoğlu (Ayangil)
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Üni. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD / 2000
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud