Üyeler
Adı Soyadı Şinasi Taner Yıldıran
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1986
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA / 0
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler