Üyeler
Adı Soyadı Bora Ekinci
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. / 1996
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Ankara Mikrobiyoloji Derneği