Üyeler
Adı Soyadı Selçuk Kılıç
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum / 1996
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler