Üyeler
Adı Soyadı Sevilay Yildiz
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1986
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1993
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler