Üyeler
Adı Soyadı Meral Ciblak (Akçay)
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Tıp Fakültesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler