Üyeler
Adı Soyadı Baris Otlu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum / 1996
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler