Üyeler
Adı Soyadı Z. Yesim Özbas
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 1985
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler