Üyeler
Adı Soyadı Seda Karasu Yalçın
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler