Üyeler
Adı Soyadı Fulya Bayindir Bilman
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD / 2006
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler