Üyeler
Adı Soyadı Özlem Dayi
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler