Üyeler
Adı Soyadı İlgin Kaya
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNV. / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKEM TMC ANKARA MİKROBİYOLOJİ CEM.