Üyeler
Adı Soyadı Esma Kaya
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Eğt ve Arş Hastanesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti KLİMUD KLİMİK