Üyeler
Adı Soyadı Melek Kaya
Ünvanı Öğr.Üyesi
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği KLİMUD