Üyeler
Adı Soyadı Erkan Yula
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 2008. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği2009. Ankara Mikrobiyoloji Derneği, 2008 Türk Tabipler Birliği, 2003