Üyeler
Adı Soyadı Alper Akçali
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi / 0
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler