Üyeler
Adı Soyadı Tülay Turgut Genç
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Abant İzzet Baysal Üniversitesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC TTKD