Üyeler
Adı Soyadı Burcu Turanli Yildiz
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Teknik Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler