Üyeler
Adı Soyadı Sümeyra Gürkök
Ünvanı Öğr.Üyesi
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum ODTÜ / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler