Üyeler
Adı Soyadı Bayhan Bektöre
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / 2007
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler