Üyeler
Adı Soyadı Erman Oryasin
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Adnan Menderes Üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler