Üyeler
Adı Soyadı Gülfem Ece
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC KLİMUD ESCMID