Üyeler
Adı Soyadı Özer Akgül
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Tıp Fakültesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMID, FEMS, KLİMİK