Üyeler
Adı Soyadı Hatice Türk Dagi
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Selçuk Üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC KLİMUD