Üyeler
Adı Soyadı Özlem Miman
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1992
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü Üniversitesi / 2003
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği Türkiye Hidatidoloji Derneği KLIMUD Türk Tabipleri Birliği