Üyeler
Adı Soyadı Emrah Gürel
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enst.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler