Üyeler
Adı Soyadı Emel Erdogan Yildirim
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü / 2008
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler