Üyeler
Adı Soyadı Aysun ÖZŞEN SAĞLAM
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 2008
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Gıda Mühendisleri Odası Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği