Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Alim
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet Üniversitesi / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği