Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Alim
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği