Üyeler
Adı Soyadı Halil İbrahim Atabay
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Bristol Üniversitesi / 1994
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği