Üyeler
Adı Soyadı Elif Sözeri (Bulut)
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Doğa Derneği